ĐỔI MỚI SÁNG TẠO BẰNG TƯ DUY THIẾT KẾ | NGUYỄN PHI VÂN | INNOLAB WORKSHOP

Dưới phát kiến của Bộ Khoa học Công nghệ về việc làm như thế nào để tạo môi trường cho sáng tạo mở phát triển nhiều hơn ở Việt Nam thì hiện nay chúng tôi cùng với InnoLab hỗ trợ với nhau để cùng xây dựng một chuỗi các workshop về việc làm thế nào để ch

Dưới phát kiến của Bộ Khoa học Công nghệ về việc làm như thế nào để tạo môi trường cho sáng tạo mở phát triển nhiều hơn ở Việt Nam thì hiện nay chúng tôi cùng với InnoLab hỗ trợ với nhau để cùng xây dựng một chuỗi các workshop về việc làm thế nào để chúng ta mở tư duy của cá nhân cũng như của doanh nghiệp, đặc biệt là liên quan đến vấn đề đổi mới sáng tạo để chúng ta xây dựng được một văn hóa sáng tạo, mà ở đó tất cả mọi người cùng làm việc với nhau, tất cả mọi người cùng sáng tạo cùng kết nối với nhau để tạo ra các giá trị mới cho xã hội. Design Thinking là Tư duy thiết kế, hiện nay là công cụ phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới, đặc biệt là các tập đoàn lớn và những startups đã thành công giống như những unicorn đều sử dụng cả.

Nó thật sự là một công cụ dễ sử dụng,. tuy nhiên với những người chưa thực sự hiểu. về design thinking thì sẽ khó sử dụng nó. Cho nên mục đích của workshop hôm nay cũng là như vậy,. để giới thiệu công cụ này đến. làm sao giúp cho tất cả các doanh nghiệp,. vừa là doanh nghiệp lớn, vừa là tập đoàn, vừa là doanh nghiệp startups,. vừa là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. có thể tiếp cận được công cụ này. để cùng làm việc nhóm trong doanh nghiệp mình một cách hiệu quả hơn,. vừa tạo ra được ý tưởng mới, để không chỉ reinovate. tức là cải tiến những sản phẩm hiện có mà còn innovate để tạo ra những sản phẩm mới. và những cơ hội sử dụng mới cho người tiêu dùng. và cuối cùng là làm như thế nào để đẩy họ đi đến bước tiếp theo. rất là quan trọng trong đổi mới sáng tạo là disruption,. làm như thế nào để tạo ra một thị trường hoàn toàn mới.

Hoặc mô hình kinh doanh hoàn toàn mới dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khi gặp cô và cô nói chuyện trực tiếp thì cái năng lượng cô truyền cho bản thân anh anh cảm thấy rất nhiều Anh cảm thấy rất là thích thú Và anh mong anh sẽ giữ vững được cái năng lượng đó cho hành trình rất là dài sắp tới Design thinking là một phương pháp rất là phổ biến và là khung suy nghĩ để mọi người tìm ra giải pháp. Ngày hôm nay, workshop mà mọi người tham gia chủ yếu là để mọi người biết được cái khung đó như thế nào và mọi người có một hoạt động cụ thể để trải nghiệm qua 5 bước của design thinking. Cái quan trọng là cái bối cảnh đặt ra để làm sao cho mọi người thoát ra cái môi trường thông thường.

Thì cái đề bài đặt ra là môi trường trên sao Hỏa, mọi người thoát ra cái ngữ ảnh thông thường nhất định nó tạo một cái môi trường để mọi người dễ làm việc với nhau hơn. Ngày hôm nay anh thấy mọi người làm việc với nhau rất là vui, anh cảm thấy đó là phản hồi rất tích cực. Anh nghĩ cái mong đợi lớn nhất ở đây là tư duy mindset tại vì design thinking ở đây không phải là một cái quy trình tư duy không mà nó tạo ra một cái mindset cho mọi người. Với cái mindset đó sẽ hỗ trợ cho mọi người rất nhiều khi mọi người quay lại làm việc trong team và khi mọi người đối mặt với các vấn đề. Đánh giá về chương trình ngày hôm nay thì mình đánh giá trong form là 5/5 điểm vì mình rất thích cách tổ chức của Ban tổ chức là để cho người tham gia được trải nghiệm trước, được thực hiện trước và được kết nối trước khi mà đưa ra những kiến thức hoặc tổng kết.


https://youtu.be/-_0WC2SFhaIDưới phát kiến của Bộ Khoa học Công nghệ về việc làm như thế nào để tạo môi trường cho sáng tạo mở phát triển nhiều hơn ở Việt Nam thì hiện nay chúng tôi cùng với InnoLab hỗ trợ với nhau để cùng xây dựng một chuỗi các workshop về việc làm thế nào để ch

Previous post Điểm nhấn sáng tạo trong event