"Ông lão bà lão" – Chu Chủ Ái tự sáng tác – Sáng tạo Doanh 2020

Ôi chao ôi. Thời gian cất bước chạy đến nơi đâu. Chỉ cần nhớ rằng. Ông yêu tôi là được. Xông pha trời đất. Đã nói là sẽ cùng nhau đi du lịch. Giặt đồ, nấu cơm, con cái đã trở thành mẹ. Mà ông vẫn chưa dẫn tôi đi. Những bức thư tình dần ố vàng. Nói gì m

Ôi chao ôi. Thời gian cất bước chạy đến nơi đâu. Chỉ cần nhớ rằng. Ông yêu tôi là được. Xông pha trời đất. Đã nói là sẽ cùng nhau đi du lịch. Giặt đồ, nấu cơm, con cái đã trở thành mẹ. Mà ông vẫn chưa dẫn tôi đi. Những bức thư tình dần ố vàng. Nói gì mà đôi vợ chồng già. Những cô gái đẹp mà ông từng yêu. Tôi chẳng muốn nghe đâu. Ôi chao ôi. Thời gian cất bước chạy đến nơi đâu. Chỉ nhớ rằng ông yêu tôi là được. Ông lão, ông là ông lão. Bà lão, tôi là bà lão. Chúng ta phải chầm chậm bước đi. Đến khi răng đều rụng hết. Ông lão, ông là ông lão. Bà lão, tôi là bà già. Chúng ta phải không nghỉ, không ngủ. Yêu tôi thì không được một mình đi trước nhé. Ông lão, ông là ông lão. Bà lão, tôi là bà lão. Chúng ta phải chầm chậm bước đi. Đến khi răng đều rụng hết. Ông lão, ông là ông lão. Bà lão, tôi là bà già. Chúng ta phải không nghỉ, không ngủ.


https://youtu.be/1VhMCJF7zJQÔi chao ôi. Thời gian cất bước chạy đến nơi đâu. Chỉ cần nhớ rằng. Ông yêu tôi là được. Xông pha trời đất. Đã nói là sẽ cùng nhau đi du lịch. Giặt đồ, nấu cơm, con cái đã trở thành mẹ. Mà ông vẫn chưa dẫn tôi đi. Những bức thư tình dần ố vàng. Nói gì m

Previous post Cách thiết kế logo
Next post Cách trèo lên nóc nhà rất sáng tạo (climbing creatively to the roof)