Sáng tạo hay khi cố định ống nhựa bạn nên biết

Ừ ừ. ừ ừ. ừ ừ. ừ ừ. ừ ừ. à à. Hi. xin chào tất cả các bạn thì với một số cái chai  nhựa như thế này các bạn có thể tận dụng cái đoạn  . đầu của cái chai nhựa và các bạn sẽ cắt và bạn  muốn là một cái vòng cố định cho một số loại  . ống nhựa ví dụ là c

Ừ ừ. ừ ừ. ừ ừ. ừ ừ. ừ ừ. à à. Hi. xin chào tất cả các bạn thì với một số cái chai  nhựa như thế này các bạn có thể tận dụng cái đoạn  . đầu của cái chai nhựa và các bạn sẽ cắt và bạn  muốn là một cái vòng cố định cho một số loại  . ống nhựa ví dụ là cái ống nhựa này chúng ta có  thể áp dụng để bắn ở bên ngoài ống nhựa này là  . ống nhựa để chúng ta đưa dây điện vào để bảo  vệ dây điện đó các bạn thì sử dụng như cái tay  . móc như thế này và bắn vào đây để giữ cố định  sử dụng như thế này thì hoàn toàn miễn phí từ  . những cái chai nhựa như các bạn coi là các bạn có  thể sử dụng cái tay móc này và các bạn sẽ giữ như  . cái loại ống khác ví dụ như là ống bằng sắt hoặc  là ống để chúng ta sử dụng trong nước sinh hoạt  . anh đều có tác dụng rất là tốt cho bạn nó có cái  tác dụng và giữ cố định và cái nguyên liệu ở đây.


https://youtu.be/_iGiS_cCZagỪ ừ. ừ ừ. ừ ừ. ừ ừ. ừ ừ. à à. Hi. xin chào tất cả các bạn thì với một số cái chai  nhựa như thế này các bạn có thể tận dụng cái đoạn  . đầu của cái chai nhựa và các bạn sẽ cắt và bạn  muốn là một cái vòng cố định cho một số loại  . ống nhựa ví dụ là c

Previous post Những sáng tạo độc đáo từ những lốp xe đã qua sử dụng
Next post Sản phẩm sáng tạo mới trong nông nghiệp. Sản phẩm đạt hiệu quả cao không cần tốn kém tiền bạc.