VHOPE | Chúa Sáng Tạo | Câu Chuyện Hy Vọng (Hope Story)

Ngày xưa thật xa xưa, chưa có núi chưa có rừng. Ngày xưa rất xa xưa, chưa một ai sanh trên đất. Kìa đất trống không và u tối. Thần Chúa đi qua chiếu sáng chia ngày cùng đêm. Ngày hai Ngài đi qua phân rẽ nước, lập cõi trời. Ngày ba Chúa đi qua chia biển

Ngày xưa thật xa xưa, chưa có núi chưa có rừng. Ngày xưa rất xa xưa, chưa một ai sanh trên đất. Kìa đất trống không và u tối. Thần Chúa đi qua chiếu sáng chia ngày cùng đêm. Ngày hai Ngài đi qua phân rẽ nước, lập cõi trời. Ngày ba Chúa đi qua chia biển xanh và đất xám. Cùng rắc gieo muôn ngàn hạt giống. Thời khắc qua mau cây cối đâm chồi nở hoa. Ngày tư Ngài đi qua cho tinh tú treo khắp trời. Trời, trăng, các ngôi sao chia ngày đêm và năm tháng. Ồ, đất vẫn đang còn hoang vắng. Biển nước mênh mông, mây trắng lững lờ êm trôi. Ngày năm Ngài đi qua ban cá khắp sông biển hồ. Và chim lướt bay mau trên trời xanh bằng đôi cánh. Ngày sáu Chúa ban đầy muông thú. Và khắp đất đai vang tiếng côn trùng hoan ca. Nhìn xem toàn trần gian chim muông thú sông biển hồ. Và cây cối xanh tươi chen nghìn hoa mọc khắp chốn. Rồi kế Chúa ban người cai quản.


https://youtu.be/C2Qx60t_KXgNgày xưa thật xa xưa, chưa có núi chưa có rừng. Ngày xưa rất xa xưa, chưa một ai sanh trên đất. Kìa đất trống không và u tối. Thần Chúa đi qua chiếu sáng chia ngày cùng đêm. Ngày hai Ngài đi qua phân rẽ nước, lập cõi trời. Ngày ba Chúa đi qua chia biển

Previous post Tony | Cuộc Thi Làm Hoa Tết Của Trẻ Trâu Nông Thôn
Next post Điểm sáng nhất của một cái bóng? | bietthemmotchut